Farkımız / Ayrıcalıklarımız

Çevreciyiz
Aksaray 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak, faaliyetlerimizi, çevreyi koruma ve çevre bilincini hayata geçirme sorumluluğu ile sürdürüyoruz. İnsan sağlığı için çaba harcarken, sağlığın ayrılmaz bir parçası olan çevre de titizlikle korunuyor.

Halkla Bütünleşiyoruz
Sağlık alanında verdiğimiz güvenilir hizmetlerimizin yanında, halkın sağlık konusunda bilinçlenmesine de özel önem veriyoruz.

İletişime Önem Veriyoruz
Sağlıktaki bilgi birikimimizi halkımızla paylaşmaya önem veriyoruz. Bu alanda her türlü iletişim olanaklarını kullanarak bilgilerimizi halkımıza sunuyoruz.